Rok założenia 1988

Get Adobe Flash player

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej – cały kraj

 

Warszawa, dnia 5.06.2013 roku

 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej przez Fundację Kultury Polskiej w okresie od 21 marca do 22 kwietnia 2013 roku.

 

Zbiórka miała charakter charytatywnej aukcji dzieł sztuki podarowanych przez artystów, która odbyła się 23.03.2013 w siedzibie Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej 30.

Organizator zbiórki: Fundacja Kultury Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 30 lokal 155, 00-116.

Nazwa i organ pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie pozwolenia Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 110/2013  z dnia 21 marca 2013 roku.

 

Zbiórka odbyła się wyłącznie w formie aukcji dzieł sztuki, nie zebrano pieniędzy podczas powszechnej zbiórki ogłoszonej przez internet.

 

Suma zebranych środków uwzględniając ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej.

 

Na wyodrębnione konto bankowe darczyńcy wpłacili kwotę 191 800 PLN

W wyniku kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym uzyskano kwotę 0 PLN

 

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na poszczególne cele zbiórki w następujący sposób:

 

Rozdane zostały stypendia dla artystów poszkodowanych w pożarze przy ulicy Inżynierskiej 3.

Kwota zebrana została równo podzielona pomiędzy piętnastu artystów.

 

Artysta                                                                               brutto                                                  netto                      

 1. Michał Frydrych                                            12506,67                                             10255,47             
 2. Anna Fryer                                                   12506,67                                             10255,47
 3. Nicolas Grospierre                                        12506,67                                             10255,47
 4. Dominik Jałowiński                                       12506,67                                             10255,47
 5. Arkadiusz Karapuda                                     12506,67                                             10255,47
 6. Agnieszka Kicińska                                      12506,67                                             10255,47
 7. Agnieszka Kieliszczyk                                  12506,67                                             10255,47
 8. Rafał Kochański                                            12506,67                                             10255,47
 9. Piotr Kopik                                                    12506,67                                             10255,47
 10. Rafał Kowalski                                             12506,67                                             10255,47
 11. Olga Lubacz                                                 12506,67                                             10255,47
 12. Jan Mioduszewski                                         12506,67                                             10255,47
 13. Olga Mokrzycka-Grospierre                            12506,67                                             10255,47
 14. Ivo Nikić                                                        12506,67                                             10255,47
 15. Karol Radziszewski                                        12506,67                                             10255,47

 

Wysokość kosztów związanych z przeprowadzeniem zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.

W związku z organizacją zbiórki poniesiono następujące koszty:

opłata bankowa za prowadzenie rachunku: 0 PLN

opłata bankowa za wykonane Przelewy: 0 PLN

opłata bankowa za wpłatę gotówki (prowizja): 83,85 PLN

koszt za prowadzenie księgowości 1607,1: PLN

koszt wysyłki zaproszeń na aukcję charytatywną: 320 PLN

koszt druków promocyjnych:  1200 PLN

koszt przygotowania projektów do materiałów promocyjnych: 989 PLN

Koszty (4199.95 zł) te zostały pokryte ze środków zbiórki i stanowią 2,19% zebranych środków.